Våra stadgar

Stadgar (PDF)

Har du frågor?

Kontakta gärna
Claudia 070 647 82 22
eller
Michael 073 370 62 66


Om du vill fylla i ansökningen på papper, kan du ladda ner blanketten som PDF här:
Medlemskapsansökan

Som medlem i Strandhundarna har du många fördelar, bl. a.:

  • Du får tillgång till ett kontaktnät med människor som vill hjälpa och stödja varandra
  • Du får rabatterade priser på kurser.
  • Du kan delta på föreläsningar och få svar på dina frågor
  • Du får hjälp och rådgivning när du funderar på att skaffa hund
  • Du kan få hjälp med råd och evt. förmedling i fall du hamnar i en konflikt
  • Du kan få en egen webblogg för dig och din hund
  • Du kan få hjälp med att sätta upp en egen webbsida för dig och/eller din hund

Villkor

Medlemskapet gäller tills vidare. Vill du säga upp medlemskapet gör du detta skriftlig per epost till styrelsens ordförande eller till

När ditt medlemskap upphör kommer dina personuppgifter att sparas i högst ett år.

Medlemsavgift

Årsavgift: 150 kr/år
Familjemedlem: 75 kr/år

Genom ditt medlemskap...

visar du att du stödjer vår grundidé - att åstadkomma ömsesidig och varaktig respekt och harmoni mellan hundägare och icke hundägande människor i vår omgivning.

Personuppgifter

Föreningens kassör är personuppgiftsansvarig.

Dina personuppgifter används för föreningens administration i form av kallelser, medlemsavgifter och liknande. De personuppgifter vi behandlar är namn, adress, e-pstadress, hundnamn och hundras, inträdesdatum, avgifter och betalning samt telefonnummer.

Din rätt till registerutdrag

Du har rätt att en gång per år gratis begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos oss. Om du vill ha sådan information ska du lämna en skriftlig undertecknad begäran till oss.

Om dina personuppgifter är felaktiga kan du begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Reklam och nyhetsbrev

Dina uppgifter kommer inte användas för direktmarknadsföring.
Dina uppgifter används för utskick av medlemsinformation.